De Heer is mijn Herder (Psalm 23)

Bedroeft maar dankbaar, voor wat ze hier voor ons betekend heeft, delen we u mede dat afgelopen zondagavond Marieke Stam, de vrouw van Mathijs Stam, op 41 jarige leeftijd is overleden. We gaan haar vriendelijke en vrolijke lach en stralende ogen zo ontzettend missen.

In verband met de begrafenis zal ons bedrijf op maandag 15 april 2019 gesloten zijn.
Voor spoedgevallen zijn wij deze dag telefonisch bereikbaar en in overleg zullen wij u voorzien van brandstof door collega bunkerstations.

Op de site https://www.memori.nl/gedenkplaats/Marieke-Stam/ vind u meer informatie over de dankdienst en begrafenis.
Daarnaast is hier gelegenheid het digitale condoleanceregister te tekenen.

De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.